• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

TrườngĐậu

Bỏ Rượu Gác Tình Quên Dỉ Vảng
Chỗ Ở Hiện Tại
Đồng Nai
Nguyên quán
Cẩm Xuyên
Occupation
SV Lop CD-D5 K2 CDN LiLaMa1

Chữ Ký

Đả say mặc quách thế gian cười
Mượn men say giả dạng làng chơi
Cơn chuếnh choáng coi ra trời đất nhỏ
Ai muốn lấp sầu thiên vạn cổ
Cùng ta hãy cạn một hồ đầy

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.