• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

tiendeu

Chỗ Ở Hiện Tại
TP Ha Tinh
Nguyên quán
Can Lộc

Chữ Ký

Sống, học tập và làm việc theo sở thích và gái đẹp

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.