• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

thanhha_7238

Sông La tuổi thơ tôi...........@_@

về với tiếng mẹ ru.....
Chỗ Ở Hiện Tại
ghé bến Sgòn & bon chen Vũng Tàu
Nguyên quán
Đức Thọ
Occupation
bon chen với xã hội.....

Contact

Yahoo! Messenger
huongviet_ht

Chữ Ký

Nghe tiếng quê em đừng chê
Chỉ toàn mô,tê,răng,rứa
Thế nhưng anh đừng tưởng bở
Nói nghe ngọt hơn mía lùi:x:x:x

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.