• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Phu@ likes coffee

Gặp là biết
Sinh Ngày
Tháng Mười Một 21
Chỗ Ở Hiện Tại
TP Hà Tĩnh
Nguyên quán
Lộc Hà
Occupation
Cũng nhàn rỗi

Contact

Yahoo! Messenger
darling_21112004

Chữ Ký

Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Lấy Trai Hà Tịnh đời đời yên tâm

Following

Followers

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.