• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Recent content by phanpham

 1. P

  ol yh đi .

  ol yh đi .
 2. P

  ol yh cái :(

  ol yh cái :(
 3. P

  Member NHT Tranh hùng với "ĐẾ CHẾ NHT.NET"

  có ai koooooooooooooooooooooooooo solooo
 4. P

  Member NHT Tranh hùng với "ĐẾ CHẾ NHT.NET"

  nghỉiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 5. P

  Member NHT Tranh hùng với "ĐẾ CHẾ NHT.NET"

  có ai kooooooooooooooooooooooooooo?????
 6. P

  Member NHT Tranh hùng với "ĐẾ CHẾ NHT.NET"

  có ai ko làm tí đê >:)
 7. P

  Hội BlackBerry Hà Tĩnh mời anh em vào giao lưu

  tưởng dc free nên hóng :yociexp41::yociexp41::yociexp41: chứ 20k thì nói mần chi
 8. P

  Hội BlackBerry Hà Tĩnh mời anh em vào giao lưu

  hóng key beeji free :-ss
 9. P

  Hội BlackBerry Hà Tĩnh mời anh em vào giao lưu

  đặt 9900 ngồi hóng (đang mơ) cái :)
 10. P

  Member NHT Tranh hùng với "ĐẾ CHẾ NHT.NET"

  ai đánh xem với nào :-ss
 11. P

  Member NHT Tranh hùng với "ĐẾ CHẾ NHT.NET"

  mần cái avt nghe hại rứa tê :yociexp41::yociexp41::yociexp41:
 12. P

  Member NHT Tranh hùng với "ĐẾ CHẾ NHT.NET"

  kik 2 :yociexp41::yociexp41::yociexp41: khi mô nỏ dc
 13. P

  Member NHT Tranh hùng với "ĐẾ CHẾ NHT.NET"

  :yociexp41::yociexp41::yociexp41::yociexp41: t gà lắm, cộng được thì đánh :-ss