• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Oo_Nguyen_Zj_oO

Somewhere...Someone Belong to Me...

Reading Books
Chỗ Ở Hiện Tại
».Nơï Gọï £à §àï †hàñh…«—•°¯)•°¯))««
Nguyên quán
Không ở Hà Tĩnh
Occupation
Student

Contact

Yahoo! Messenger
tomoyokenko89

Chữ Ký

►»¯°•-((¯°…Some Day ... I Will Find Who Belong To Me…°¯))-•°¯«◄​

Following

Thành Tích

 1. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.