• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

oanhsx_1508

Chỗ Ở Hiện Tại
phuong truong thi thanh pho vinh
Nguyên quán
Thạch Hà

Contact

Yahoo! Messenger
conuongbuongbinhchinhlaem_ht91

Chữ Ký

Một mình không có nghĩa là cô đơn. Một mình và yên lặng để suy nghĩ, cảm nhận thế giới, yêu thương và bình yên...

Following

Followers

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.