• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Nguyen Tran Ha Duong

Travel of the world
Chỗ Ở Hiện Tại
TP.HCM
Nguyên quán
Lộc Hà
Occupation
Assistant Manager

Contact

Yahoo! Messenger
phonglanbien_thp

Chữ Ký

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi....

Followers

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.