• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

ngoi sao bay pdt

Chỗ Ở Hiện Tại
sài gòn
Nguyên quán
Thạch Hà

Contact

Yahoo! Messenger
cobe_buongbinh_520
Skype
thienhuong

Chữ Ký

Tình yêu có muôn vàn điều kì diệu
và trong muôn vàn điều kì diệu có tình yêu
:y_khi_32:

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.