• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

mot_thoi_chem_gio

Nothing

listen Music,game
Chỗ Ở Hiện Tại
Gò Vấp - Tp.Hồ Chí Minh
Nguyên quán
Nghi Xuân
Occupation
Sinh Viên Công Nghiệp Tp.HCM

Chữ Ký

Còn đứng đó mà lắc!!! Theo anh về nhà nhanh!!!​
:JFBQ00215070523A::yociexp24:

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.