• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

leo thang

vui vẻ
Chỗ Ở Hiện Tại
Tp. Hồ Chí Minh
Nguyên quán
Nghi Xuân
Occupation
văn phòng

Contact

Skype
anhthanghcm

Chữ Ký

Hà Tĩnh quê ta đó...
Nơi ta hồi ức về người Mẹ gắn liền với tuổi thơ ta đã đi qua...

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.