• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

*kakaka*

Chỗ Ở Hiện Tại
Trong nhà, ngoài phố
Nguyên quán
TP Hà Tịnh
Gender
Male
Occupation
100

Contact

AIM
100
ICQ
100
Yahoo! Messenger
100
Skype
100
Google Talk
100

Chữ Ký

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.