• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

huế rùa

♥ Không Thương ♥ Không Nhớ ♥ Không Mơ Mộng :.♥.: Không Buồn ♥ Không Chán

♥money♥chat chit♥trà sữa♥kẹo mút♥sôcôla♥thích được ôm♥♥ăn-ngủ♥♥
Chỗ Ở Hiện Tại
**~love~~**Hồ Chí Minh_ ville♥.♥.Pe'♥.♥071187♥.♥
Nguyên quán
Đức Thọ
Occupation
♥ăn-ngủ♥♥chat chit♥

Contact

Yahoo! Messenger
tuonglaitrongquakhu_nh

Chữ Ký

"»»™»»§—¤»»™ .·´¯ ღ™†→(¯»—¤°o.O.ღ «-(¯`·H0k Thương :.♥.: Hok Nhớ :.♥.: H0k Mơ Mộng :.♥.::.♥.: Hok Buồn :.♥.: H0k Chán »»Lệ Hok Rơi§—¤»»™ .·´¯":yociexp40:

Followers

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.