• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Hoa Trong Bão

Con biết rằng mẹ thức đêm thâu
Mong muốn cháu con đến bạc đầu
Nhưng con đang mải lo nghiệp lớn
Việc vợ việc chồng mẹ để sau

:JFBQ00214070517A::JFBQ00215070523A::JFBQ00221070601A:
Sinh Ngày
Tháng Tám 17
Website
http://nguoibuonchu.blogspot.com
Chỗ Ở Hiện Tại
Hà Nội
Nguyên quán
Can Lộc
Gender
Female
Occupation
Sinh Viên

Chữ Ký

Trên đảo gù, người thẳng lưng là người bị dị tật.

Thành Tích

 1. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 4. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 5. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.