• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Recent content by hejing

  1. H

    Bác mua hộ em 02 quả vé về Vinh đi. Từ ngày 10/01-15/01/2012 là oki. Em mất tích con mắm yahoo...

    Bác mua hộ em 02 quả vé về Vinh đi. Từ ngày 10/01-15/01/2012 là oki. Em mất tích con mắm yahoo của bác, tìm mãi chưa ra :((