• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

haulytieulong

trong sang

tập võ
Website
http://www.congsupro.plus.vn
Chỗ Ở Hiện Tại
quy nhơn
Nguyên quán
Thạch Hà
Occupation
sv

Contact

Yahoo! Messenger
nhancuvibatthien_000

Chữ Ký

"Ngày Hôm Nay Hãy Sống Hết Mình.Vì Biết Đâu Ngày Mai ..Không Tới "

Thành Tích

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.