• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

girlxinh_cyut

Sinh Ngày
Tháng Hai 3
Chỗ Ở Hiện Tại
Thiên đường tình yêu
Nguyên quán
TP Hà Tịnh

Contact

Yahoo! Messenger
xiangjiang_cyut
Skype
lixiangjiang3288

Chữ Ký

Sống ở trên đời cần phải có một tấm lòng

Following

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.