• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

gai que nho nha

Chỗ Ở Hiện Tại
ha noi
Nguyên quán
Kỳ Anh

Chữ Ký

" Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại
không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu "

Followers

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.