• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Duy khoa

Chỗ Ở Hiện Tại
Cẩm xuyên
Nguyên quán
Can Lộc

Chữ Ký

Qua 1 ngày mất 1 ngày
Vui 1ngày lãi 1 ngày
Hạnh phúc do mình tạo ra
Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người.

Thành Tích

 1. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 2. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.