• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Duyên Duyên

Lạ lùng và mâu thuẫn
Phản ứng nhanh và nhạy cảm.
Chỗ Ở Hiện Tại
Xứ Vũng 4B (Bùn, bụi, bẩn và Buồn)
Nguyên quán
Cẩm Xuyên
Occupation
Hành chính tổng hợp

Contact

Skype
quynhduyen_icp

Chữ Ký

lạ lùng và mâu thuẫn
Phản ứng nhanh và nhạy cảm.
---> It's me

Following

Thành Tích

 1. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 5. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.