• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
D
Tham Gia Ngày
Likes
0

Profile posts Latest activity Bài Viết About

  • Đức thọ ở lộ mô đó, tui ở trên Đức lạng rồi, gần đức Long, đức Hoà=> đi lên nữa.
    giới chi mà giới ?
    tên tuổi thì nhìn cấy là chô rồi nờ. mặt mụi thì cụng có đầy y trên dd rồi thì giới thiệu cấy chi nựa hè ?
    chào bạn mới he he hôm ni mình nt thì nỏ mới nhưng là ngài chui vô phá nhà bạn đầu tiên mà hjjj :d
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…