• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

darkpro719

Website
http://trungduc.coo.vn
Chỗ Ở Hiện Tại
đà nẵng
Nguyên quán
Kỳ Anh

Chữ Ký

trên thế gian muôn ngàn gái đẹp em tưởng em đẹp lắm sao cỡ như em anh đá xuống ao chưa hả giận lôi lên đá tiếp>:/

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.