• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

dacbcye

Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương!
Sinh Ngày
Tháng Tám 10
Chỗ Ở Hiện Tại
thành phố hồ chí minh
Nguyên quán
Không ở Hà Tĩnh
Gender
Male

Thành Tích

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.