• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

contraivunglu

Chi cũng muốn nhưng nỏ được
Website
https://www.facebook.com/vanquyen822003
Chỗ Ở Hiện Tại
Dĩ an- Bình Dương
Nguyên quán
Đức Thọ
Gender
Male
Occupation
Chief Accountant

Contact

Yahoo! Messenger
vanquyen822003

Chữ Ký

''Anh ngóng nhìn em tuy thấy đó - Tuy xa như đã tựa xa rồi":JFBQ00220070528A:

Following

Followers

Thành Tích

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.