• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!
boy_honglinh
Tham Gia Ngày
Likes
2

Profile posts Latest activity Bài Viết About

 • dân hồng lĩnh ở sg cũng nhiều hẹ.bựa mô off pm tau với
  Nhầm một đườn g cơ bản, hô hô hô, Tú Cầy nhà nơi rạp hát a nà, nhà tau cách nhà hấn hơn 1 cây heeeeê
  ơ hay hè, tau ko nhớ thì tau gửi tn cho mi mần chi :d
  Bựa tết tau mắc quá i, xò ri nhá, Tết năm sau tau nhởi bù :d
  Mi nghe chừng chăm học hè, tau ghét mấy thằng mọt sách :))
  lâu nỏ chộ, tau nhớ thì tau giả kêu tí cho oai nhi :))
  Vơ bay, tau chém, tau chém
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  :yociexp42:
  mần như thật.Yến là ai mà nỏ nhớ chứ.hehe,học vì tiền ở đn nà.Giờ ở đau rùi
  vơ làng, thích đổi tau đổi cho mi đó, bà mụ bắt nhầm rồi
  a chà chà. Tưởng là biết tau rồi, heeeeeeeeeeeeeeee, sn 90, nhà Nam Hồng. chơ mới gặp mi có 1 lần thôi mà tau đạ nhớ rồi, thằng ni thiểu năng quá hẻ, nỏ bù cho một con người đức cao vọng trọng như tau hẻ.
  anh tui ở NAm Hồng đó.ung ni cụng hồng lịnh năm mấy lạ hoắc.nỏ biêt hè.con lang Hói ah.sinh năm 1909.hoho
  ở bài viết đầu tiên, vô sửa bài, bấm Go Advanced, sẽ có chỗ chọn để xóa bài đó!
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…