• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Bật Khóc

Quá cầu toàn, hay để tình cảm lấn át
Chỗ Ở Hiện Tại
Trả Giá Cho Những Sai Lầm Trong Cuộc Đời
Nguyên quán
Hương Khê
Occupation
Vũ Quang Statistical Office

Contact

Yahoo! Messenger
daytinhdadut_saolongvancon

Chữ Ký

2 Faces

Following

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.