• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Đầu Keo

Website
http://leeangel.tk
Chỗ Ở Hiện Tại
Góc Tối
Nguyên quán
Hồng Lịnh

Contact

Yahoo! Messenger
baotap_phudoitrai

Chữ Ký

Hãy tập ăn cay đi
Để rồi quen với đắng
Cuộc đời đâu phẳng lặng
Mà cứ thích ngọt ngào

Thành Tích

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.