• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Kết Quả Tìm Kiếm

  1. T

    Để thiết lập thông số in cho Photoshop

    1. Chọn hướng giấy in: mở file ảnh cần in, vào Page Setup, chọn Lanscape hoặc Portrait để phù hợp với chiều của ảnh. 2. Xem ảnh trước khi in: vào File Print Preview, một hộp thoại xuất hiện cho phép bạn xem trước ảnh nằm trên giấy in như thế nào. 3. Click vào nút More options để hiển thị...