• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Kết Quả Tìm Kiếm

 1. tiendeu

  Câu cá giao lưu Hè tại Hà Tịnh đê

  Tình hình là thế này, Hè rồi mà chưa thấy Hội mô cả. Ace nếu mà đang ở Hà Tịnh, thì ta làm cái giao lưu đi. Các mod đại diện lên cái lịch, kêu gọi ace ta gặp mặt tý. Tôi đề xuất đi câu cá ở vùng cửa biển Mai Lâm. Bởi vì tôi biết nhiều bạn bè ở đây, rất sẵn thuyền và tấm lòng hiếu khách. Cá câu...
 2. tiendeu

  Ai yeu tim dung xem

  Cô Gái Bị Trói Tay Chân Chuẩn Bị Cắt Cổ Cắt Cổ Lấy Huyết ! Quăng xuống đất cho (!)(!)(!) liếm Đổ nước rửa xác ! Treo lên cắt nhỏ ra ! Tìm đồ lòng ! Chặt Nhỏ Ra Từng Khúc !
 3. tiendeu

  Lời yêu 90 ngày hoa hồng

  Tình yêu của anh! Rứa là chúng mình đã cùng nhau đi trên con đường Hoa Hồng tròn 90 ngày hạnh phúc. Anh đang ngồi ở cơ quan, trước bàn làm việc với hình em nhìn anh đằm thắm trên màn hình vi tính. Anh vừa mới thơm lên má em 1 cái, nhưng thơm khẽ thôi, vì đằng kia là sếp anh đang ngồi đọc báo...
 4. tiendeu

  Nho Bac Kan

  Em ë s«ng CÇu cã nhí anh kh«ng? Anh ë s«ng La ®ang mïa n­íc lò BÕn Tam Soa chiÒu bu«ng mµu nhí Th­¬ng con ®ß bì ngì gi÷a dßng tr«i Anh nhí Ng©n S¬n xanh m­ít nh÷ng ®åi Xe ch¹y l­în quanh gi÷a l­ng chõng nói Nhí b¶n Dao bãng ng­êi lÇm lòi L­ng ®eo gïi in d¸ng nói ngµn n¨m Anh nhí...
 5. tiendeu

  Gủi em

  Göi em! Hoµi Anh µ ! Cuéc sèng lu«n nh­ mét dßng s«ng, lóc b×nh yªn, lÆng lÏ nªn th¬. Lóc d÷ déi,tµn ph¸ víi lò cuèn… Dßng s«ng sÏ bÞ quªn l•ng, Ýt ®­îc ng­êi ®êi biÕt ®Õn, nÕu dßng s«ng Êy chØ b×nh yªn, lÆng lÏ. Dßng s«ng sÏ cã ý nghÜa h¬n, sÏ ®óng nghÜa víi mét dßng s«ng "bªn lì bªn båi"...
 6. tiendeu

  Thiên Cầm biển hát

  Chúng tôi về với Thiên Cầm vào những ngày sô động nhất của mùa du lịch biển năm 2009. Trên khắp các nẻo đường Trung tâm từ TP Hà Tĩnh vào Cẩm Xuyên, nơi khu du lịch biển Thiên Cầm đang bận rộn với từng đoàn du khách, là những Panô, áp phích quảng cáo như thay lời muốn nói của những người làm...