• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Smilies

Image Tiêu Đề Text
:)
happy
:) :-)
:(
sad
:( :-(
;)
winking
;) ;-)
:D
big green
:D :d
;;)
batting eyelashes
;;)
>:D<
big hug
>:D< >:d<
:-/
confused
:-/
:x
love struck
:x :X :-x :-X
:">
blushing
:">
:P
tongue
:P :p :-P :-p
:-*
kiss
:-* :*
=((
broken heart
=((
:-o
surprise
:-o :-O
x-(
angry
x-(
:>
smug
:> :->
b-)
cool
b-) B-)
:-s
worried
:-s :-S
#:-s
whew!
#:-s #:-S
>:)
devil
>:)
:((
crying
:((
:))
laughing
:))
:|
straight face
:|
/:)
raise eyebrow
/:)
=))
rolling on the floor
=))
o:-)
angel
o:-) O:-) o:) O:)
:-B
nerd
:-B :-b
=;
talk to hand
=;
|-)
sleepy
|-) I-)
8-|
rolling eyes
8-|
L-)
loser
L-) l-)
:-&
sick
:-&
:-$
don't tel anyone
:-$
[-(
not talking
[-(
:o)
clown
:o) :O)
8-}
silly
8-}
<:-P
party
<:-P <:-p
(:|
yawn
(:|
=P~
drooling
=P~ =p~
:-?
thinking
:-?
#-o
d'oh
#-o #:-O
=D>
applause
=D> =d>
:-ss
nailbiting
:-ss :-SS
@-)
hypnotized
@-)
:^o
liar
:^o
:-w
waiting
:-w
:-<
sigh
:-<
>:P
phbbbbt
>:P >:p
<):)
cowboy
<):)
:@)
pig
:@)
3:-O
cow
3:-O 3:-o
:(|)
monkey
:(|)
~:>
chicken
~:>
@};-
rose
@};-
%%-
good luck
%%-
**==
flag
**==
(~~)
pumpkin
(~~)
~o)
coffee
~o) ~O)
*-:)
idea
*-:)
8-x
skull
8-x 8-X
=:)
bug
=:)
>-)
alien
>-)
:-L
frustrated
:-L :-l
[-O<
praying
[-O< [-o<
$-)
money eyes
$-)
:-"
whistling
:-"
b-(
feeling beat up
b-(
:)>-
peace sigh
:)>-
[-X
shame on you
[-X [-x
\:D/
dancing
\:D/ \:d/
>:/
bring it on
>:/
;))
hee hee
;))
o->
hiro
o->
o=>
billy
o=>
o-+
april
o-+
(%)
yin yang
(%)
:-@
chatterbox
:-@
^:)^
not worthy
^:)^
:-j
oh go on
:-j
(*)
star
(*)
:)]
on the phone
:)]
:-c
call me
:-c
~X(
at wits' end
~X( ~x(
:-h
wave
:-h
:-t
time out
:-t
8->
daydreaming
8->
:-??
i don't know
:-??
%-(
not listening
%-(
:o3
puppy dog eyes
:o3
X_X
I don't want to see
X_X x_x
:!!
hurry up!
:!!
\m/
rock on!
\m/
:-q
thumbs down
:-q
:-bd
thumbs up
:-bd
^#(^
it wasn't me
^#(^
:bz
bee
:bz
:JFBQ00125061225b:
JFBQ00125061225b
:JFBQ00125061225b:
:JFBQ00129061227D:
JFBQ00129061227D
:JFBQ00129061227D:
:JFBQ00134070103A:
JFBQ00134070103A
:JFBQ00134070103A:
:JFBQ00135070103B:
JFBQ00135070103B
:JFBQ00135070103B:
:JFBQ00137070104B:
Dot phao
:JFBQ00137070104B: :dotphao:
:JFBQ00152070126A:
JFBQ00152070126A
:JFBQ00152070126A:
:JFBQ00153070115B:
JFBQ00153070115B
:JFBQ00153070115B:
:JFBQ00153070129A:
JFBQ00153070129A
:JFBQ00153070129A:
:JFBQ00154070129B:
JFBQ00154070129B
:JFBQ00154070129B:
:JFBQ00155070130A:
JFBQ00155070130A
:JFBQ00155070130A:
:JFBQ00156070202A:
JFBQ00156070202A
:JFBQ00156070202A:
:JFBQ00156070205A:
JFBQ00156070205A
:JFBQ00156070205A:
:JFBQ00157070202B:
JFBQ00157070202B
:JFBQ00157070202B:
:JFBQ00157070206A:
JFBQ00157070206A
:JFBQ00157070206A:
:JFBQ00158070207A:
JFBQ00158070207A
:JFBQ00158070207A:
:JFBQ00159070207B:
JFBQ00159070207B
:JFBQ00159070207B:
:JFBQ00160070208A:
JFBQ00160070208A
:JFBQ00160070208A:
:JFBQ001610702012A:
JFBQ001610702012A
:JFBQ001610702012A:
:JFBQ001620702013A:
JFBQ001620702013A
:JFBQ001620702013A:
:JFBQ00163070213B:
JFBQ00163070213B
:JFBQ00163070213B:
:JFBQ00164070214A:
JFBQ00164070214A
:JFBQ00164070214A:
:JFBQ00165070226A:
JFBQ00165070226A
:JFBQ00165070226A:
:JFBQ001660702027A:
JFBQ001660702027A
:JFBQ001660702027A:
:JFBQ00168070301A:
JFBQ00168070301A
:JFBQ00168070301A:
:JFBQ00169070306A:
JFBQ00169070306A
:JFBQ00169070306A:
:JFBQ00170070306B:
JFBQ00170070306B
:JFBQ00170070306B:
:JFBQ00171070307A:
JFBQ00171070307A
:JFBQ00171070307A:
:JFBQ00172070308A:
JFBQ00172070308A
:JFBQ00172070308A:
:JFBQ00173070312A:
JFBQ00173070312A
:JFBQ00173070312A:
:JFBQ00174070313A:
JFBQ00174070313A
:JFBQ00174070313A:
:JFBQ00178070322A:
JFBQ00178070322A
:JFBQ00178070322A:
:JFBQ00179070323A:
JFBQ00179070323A
:JFBQ00179070323A:
:JFBQ00180070327A:
JFBQ00180070327A
:JFBQ00180070327A:
:JFBQ00181070328A:
JFBQ00181070328A
:JFBQ00181070328A:
:JFBQ00181070411A:
JFBQ00181070411A
:JFBQ00181070411A:
:JFBQ00182070329A:
JFBQ00182070329A
:JFBQ00182070329A:
:JFBQ00183070330A:
JFBQ00183070330A
:JFBQ00183070330A:
:JFBQ00184070402A:
JFBQ00184070402A
:JFBQ00184070402A:
:JFBQ00185070404A:
JFBQ00185070404A
:JFBQ00185070404A:
:JFBQ00186070405A:
JFBQ00186070405A
:JFBQ00186070405A:
:JFBQ00187070406A:
JFBQ00187070406A
:JFBQ00187070406A:
:JFBQ00188070409A:
JFBQ00188070409A
:JFBQ00188070409A:
:JFBQ00189070410A:
JFBQ00189070410A
:JFBQ00189070410A:
:JFBQ00191070412A:
JFBQ00191070412A
:JFBQ00191070412A:
:JFBQ00192070412B:
JFBQ00192070412B
:JFBQ00192070412B:
:JFBQ00193070413A:
JFBQ00193070413A
:JFBQ00193070413A:
:JFBQ00194070416A:
JFBQ00194070416A
:JFBQ00194070416A:
:JFBQ00195070417A:
JFBQ00195070417A
:JFBQ00195070417A:
:JFBQ00196070418A:
JFBQ00196070418A
:JFBQ00196070418A:
:JFBQ00197070418B:
JFBQ00197070418B
:JFBQ00197070418B:
:JFBQ00198070419A:
JFBQ00198070419A
:JFBQ00198070419A:
:JFBQ00199070419B:
JFBQ00199070419B
:JFBQ00199070419B:
:JFBQ00201070420B:
JFBQ00201070420B
:JFBQ00201070420B:
:JFBQ00202070425A:
JFBQ00202070425A
:JFBQ00202070425A:
:JFBQ00204070424B:
JFBQ00204070424B
:JFBQ00204070424B:
:JFBQ00205070425A:
JFBQ00205070425A
:JFBQ00205070425A:
:JFBQ00206070426A:
JFBQ00206070426A
:JFBQ00206070426A:
:JFBQ00207070427A:
JFBQ00207070427A
:JFBQ00207070427A:
:JFBQ00208070428A:
JFBQ00208070428A
:JFBQ00208070428A:
:JFBQ00209070514A:
JFBQ00209070514A
:JFBQ00209070514A:
:JFBQ00212070515B:
JFBQ00212070515B
:JFBQ00212070515B:
:JFBQ00213070516A:
JFBQ00213070516A
:JFBQ00213070516A:
:JFBQ00214070517A:
JFBQ00214070517A
:JFBQ00214070517A:
:JFBQ00215070523A:
JFBQ00215070523A
:JFBQ00215070523A:
:JFBQ00217070524A:
JFBQ00217070524A
:JFBQ00217070524A:
:JFBQ00218070525A:
JFBQ00218070525A
:JFBQ00218070525A:
:JFBQ00219070525B:
JFBQ00219070525B
:JFBQ00219070525B:
:JFBQ00220070528A:
JFBQ00220070528A
:JFBQ00220070528A:
:JFBQ00221070601A:
JFBQ00221070601A
:JFBQ00221070601A:
:JFBQ00222070605A:
JFBQ00222070605A
:JFBQ00222070605A:
:JFBQ002230706013A:
JFBQ002230706013A
:JFBQ002230706013A:
:JFBQ00224070614A:
JFBQ00224070614A
:JFBQ00224070614A:
:JFBQ00225070615A:
JFBQ00225070615A
:JFBQ00225070615A:
:JFBQ00226070619A:
JFBQ00226070619A
:JFBQ00226070619A:
:JFBQ00227070619B:
JFBQ00227070619B
:JFBQ00227070619B:
:JFBQ00229070625A:
JFBQ00229070625A
:JFBQ00229070625A:
:JFBQ00233070817A:
JFBQ00233070817A
:JFBQ00233070817A:
:JFBQ00240070914A:
JFBQ00240070914A
:JFBQ00240070914A:
:Jmonkey52:
Jmonkey52
:Jmonkey52:
:songhua2:
songhua2
:songhua2:
:yociexp10:
yociexp10
:yociexp10:
:yociexp100:
yociexp100
:yociexp100:
:yociexp101:
yociexp101
:yociexp101:
:yociexp102:
yociexp102
:yociexp102:
:yociexp103:
yociexp103
:yociexp103:
:yociexp104:
yociexp104
:yociexp104:
:yociexp105:
yociexp105
:yociexp105:
:yociexp106:
yociexp106
:yociexp106:
:yociexp107:
yociexp107
:yociexp107:
:yociexp108:
yociexp108
:yociexp108:
:yociexp109:
yociexp109
:yociexp109:
:yociexp11:
yociexp11
:yociexp11:
:yociexp110:
yociexp110
:yociexp110:
:yociexp111:
yociexp111
:yociexp111:
:yociexp114:
yociexp114
:yociexp114:
:yociexp115:
yociexp115
:yociexp115:
:yociexp116:
yociexp116
:yociexp116:
:yociexp117:
yociexp117
:yociexp117:
:yociexp12:
yociexp12
:yociexp12:
:yociexp13:
yociexp13
:yociexp13:
:yociexp14:
yociexp14
:yociexp14:
:yociexp15:
yociexp15
:yociexp15:
:yociexp16:
yociexp16
:yociexp16:
:yociexp17:
yociexp17
:yociexp17:
:yociexp18:
yociexp18
:yociexp18:
:yociexp19:
yociexp19
:yociexp19:
:yociexp20:
yociexp20
:yociexp20:
:yociexp21:
yociexp21
:yociexp21:
:yociexp22:
yociexp22
:yociexp22:
:yociexp23:
yociexp23
:yociexp23:
:yociexp24:
yociexp24
:yociexp24:
:yociexp25:
yociexp25
:yociexp25:
:yociexp26:
yociexp26
:yociexp26:
:yociexp27:
yociexp27
:yociexp27:
:yociexp28:
yociexp28
:yociexp28:
:yociexp29:
yociexp29
:yociexp29:
:yociexp30:
yociexp30
:yociexp30:
:yociexp31:
yociexp31
:yociexp31:
:yociexp32:
yociexp32
:yociexp32:
:yociexp33:
yociexp33
:yociexp33:
:yociexp34:
yociexp34
:yociexp34:
:yociexp35:
yociexp35
:yociexp35:
:yociexp36:
yociexp36
:yociexp36:
:yociexp37:
yociexp37
:yociexp37:
:yociexp38:
yociexp38
:yociexp38:
:yociexp39:
yociexp39
:yociexp39:
:yociexp40:
yociexp40
:yociexp40:
:yociexp41:
yociexp41
:yociexp41:
:yociexp42:
yociexp42
:yociexp42:
:yociexp43:
yociexp43
:yociexp43:
:yociexp44:
yociexp44
:yociexp44:
:yociexp45:
yociexp45
:yociexp45:
:yociexp46:
yociexp46
:yociexp46:
:yociexp47:
yociexp47
:yociexp47:
:yociexp48:
yociexp48
:yociexp48:
:yociexp49:
yociexp49
:yociexp49:
:yociexp50:
yociexp50
:yociexp50:
:yociexp51:
yociexp51
:yociexp51:
:yociexp52:
yociexp52
:yociexp52:
:yociexp53:
yociexp53
:yociexp53:
:yociexp54:
yociexp54
:yociexp54:
:yociexp55:
yociexp55
:yociexp55:
:yociexp56:
yociexp56
:yociexp56:
:yociexp57:
yociexp57
:yociexp57:
:yociexp58:
yociexp58
:yociexp58:
:yociexp59:
yociexp59
:yociexp59:
:yociexp60:
yociexp60
:yociexp60:
:yociexp62:
yociexp62
:yociexp62:
:yociexp63:
yociexp63
:yociexp63:
:yociexp64:
yociexp64
:yociexp64:
:yociexp65:
yociexp65
:yociexp65:
:yociexp66:
yociexp66
:yociexp66:
:yociexp67:
yociexp67
:yociexp67:
:yociexp68:
yociexp68
:yociexp68:
:yociexp69:
yociexp69
:yociexp69:
:yociexp70:
yociexp70
:yociexp70:
:yociexp71:
yociexp71
:yociexp71:
:yociexp72:
yociexp72
:yociexp72:
:yociexp73:
yociexp73
:yociexp73:
:yociexp74:
yociexp74
:yociexp74:
:yociexp75:
yociexp75
:yociexp75:
:yociexp76:
yociexp76
:yociexp76:
:yociexp77:
yociexp77
:yociexp77:
:yociexp78:
yociexp78
:yociexp78:
:yociexp81:
yociexp81
:yociexp81:
:yociexp83:
yociexp83
:yociexp83:
:yociexp85:
yociexp85
:yociexp85:
:yociexp86:
yociexp86
:yociexp86:
:yociexp87:
yociexp87
:yociexp87:
:yociexp88:
yociexp88
:yociexp88:
:yociexp89:
yociexp89
:yociexp89:
:yociexp90:
yociexp90
:yociexp90:
:yociexp91:
yociexp91
:yociexp91:
:yociexp92:
yociexp92
:yociexp92:
:yociexp93:
yociexp93
:yociexp93:
:yociexp94:
yociexp94
:yociexp94:
:yociexp95:
yociexp95
:yociexp95:
:yociexp96:
yociexp96
:yociexp96:
:yociexp97:
yociexp97
:yociexp97:
:yociexp98:
yociexp98
:yociexp98:
:yociexp99:
yociexp99
:yociexp99:
:yociexpress01:
yociexpress01
:yociexpress01:
:yociexpress03:
yociexpress03
:yociexpress03:
:yociexpress04:
yociexpress04
:yociexpress04:
:yociexpress05:
yociexpress05
:yociexpress05:
:yociexpress06:
yociexpress06
:yociexpress06:
:yociexpress07:
yociexpress07
:yociexpress07:
:yociexpress08:
yociexpress08
:yociexpress08:
:yociexpress09:
yociexpress09
:yociexpress09:
:y_khi_02:
y_khi_02
:y_khi_02:
:y_khi_19:
y_khi_19
:y_khi_19:
:y_khi_22:
y_khi_22
:y_khi_22:
:y_khi_24:
y_khi_24
:y_khi_24:
:y_khi_26:
y_khi_26
:y_khi_26:
:y_khi_27:
y_khi_27
:y_khi_27:
:y_khi_32:
y_khi_32
:y_khi_32:
:y_khi_37:
y_khi_37
:y_khi_37:
:y_khi_44:
y_khi_44
:y_khi_44:
:y_khi_45:
y_khi_45
:y_khi_45:
:y_khi_46:
y_khi_46
:y_khi_46:
:y_khi_53:
y_khi_53
:y_khi_53:
:y_khi_56:
y_khi_56
:y_khi_56:
:y_khi_62:
y_khi_62
:y_khi_62:
:y_khi_71:
y_khi_71
:y_khi_71:
:y_khi_74:
y_khi_74
:y_khi_74: