• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

vận đen

#1
Sinh ra vôn đa bần hàn .Hoc khoa tieng han ngở thoat lầm than.Nào ngờ gặp phai trái ngang.Hoc xong chờ đợi bỏ bao tháng ngày.Tiền thì cha mượn mẹ vay...Giờ nghỉ mới biết ga