• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

VÔ VI

futureprecedor

Đánh thức nhân tài Việt
#1
VÔ VI
Chẳng chính, tà không, chẳng lối, hề…
Nào vinh nào nhục thảy si mê
Cuộc trần gió thoảng mây bay, kệ
Cõi thế thân nương sống tạm, hề…
Đất Phật chưa qua sao lớn bé
Trời Tây đã đến hỏi mô tê?
Phân chi phải trái cho phiền nhỉ
“Tự tại” “vô vi” thẳng lối về…
Monday, July 07, 2008
Đuyên Hồng