• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

trui!năm nay mìnhh 24 rui????

Lục Bình Tím

Trái Tim Biết Khóc!
#21
_ trui!năm nay mìnhh 24 rui????
_hic!hic! ,24 rùi mà chưa biết thế nào là yêu???????
:yociexp105::yociexp105::yociexp105:
Tra đập lấy hột đc rùi mà cự tưởng nưng nhỏ nhắn chi chò lắm.
Như ngài thời tê cò lẹ tay xéc néc mang vai cọng vợ rồi chờ ngồi đó mà than :)) :))