• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Thiết kế và lập trình web bằng ngôn ngữ ASP

buituht

New Member
#1
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MẠNG INTERNET 3
1. Sơ lược về mạng Internet3
2. Các dịch vụ cơ bản của mạng Internet8
3. Khai thác các tài nguyên của mạng Internet .11
4. Một số thuật ngữ thông dụng 20
5. Một số câu hỏi thường gặp .21
Câu hỏi 28
Thực hành .29
CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP WEBSITE.37
1. Cài đặt webserver37
2. Cấu hình webserver.43
3. Một số vấn đề liên quan đến an toàn 49
4. Một số câu hỏi thường gặp .51
Câu hỏi 54
Thực hành .55
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TRANG WEB .61
1. Giới thiệu về HTML61
2. Một số tag cơ bản của HTML 63
3. Định dạng bảng biểu69
4. Form và các thành phần của form.71
5. Frame 77
6. Cascading Style Sheet 79
Thực hành .83CHƯƠNG 4: CÁC NGÔN NGỮ SCRIPT HỖ TRỢ LẬP TRÌNH WEB
.129
1. Giới thiệu về VBScript và JavaScript.129
2. Sử dụng VBScript130
3. Sử dụng JavaScript .139
4. Sử dụng VBScript và JavaScript trong các trang web 144
5. Dấu mã VBScript/JavaScript .147
6. Một số ví dụ minh họa .148
Thực hành .157
CHƯƠNG 5: NHẬP MÔN ASP.159
1. Giới thiệu về ASP 159
2. Các khái niệm cơ bản về ASP.160
3. Xử lí dữ liệu nhập từ người dùng163
4. Xử lí các kết xuất dữ liệu.165
5. Kết nối với cơ sở dữ liệu .172
6. Những câu hỏi thường gặp .180
Thực hành .184
Bài tham khảo: Lập trình Web ASP với tiếng Việt Unicode 185
Bài tham khảo: Kết xuất dữ liệu ra dạng Excel từ trang ASP .195
CHƯƠNG 6: ASP NÂNG CAO.199
1. Đối tượng Response .199
2. Đối tượng Request 201
3. Application và Session 208
4. Cookies213
5. Đối tượng Server.216
6. Xử lí lỗi với đối tượng ASPError218
7. ADO nâng cao .219
8. Đối tượng FileSystemObject .225
286
9. Gửi email bằng CDONTS227
10. Một số kĩ thuật khác.233
Bài tham khảo: Hiển thị hình ảnh từ cơ sở dữ liệu trong
các ứng dụng web .236
Bài tham khảo: Phương pháp hỗ trợ giới hạn truy cập trang web
.241
Bài tham khảo: Bảo vệ cơ sở dữ liệu Access trong các
ứng dụng web245
Bài tham khảo: Bảo vệ ứng dụng web chống tấn công
kiểu SQL Injection248
CHƯƠNG 7: ỨNG DỤNG MINH HỌA CỬA HÀNG SÁCH
TRỰC TUYẾN .253
1. Giới thiệu về ứng dụng253
2. Tổ chức website ứng dụng253
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu253
4. Kết nối với cơ sở dữ liệu .255
5. Thao tác truy vấn trên cơ sở dữ liệu .256
6. Thao tác thêm một mẩu tin vào cơ sở dữ liệu.258
7. Thao tác cập nhật một mẩu tin trên cơ sở dữ liệu 259
8. Thao tác xóa một mẩu tin trên cơ sở dữ liệu 262
9. Sử dụng Cookies.262
10. Những câu hỏi thường gặp .274
Thực hành .276
Đồ án .277
Bài tham khảo: Web Hosting Dịch vụ thuê chỗ website trên
Internet 278
TÀI LIỆU THAM KHẢO.283
MỤC LỤC 284

link download
(Nguồn : download.com.vn )
 

saclo09

Cu tý đầu nhọn
#2
thanks bạn nhiều!!!rất hay đó!!!!