• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Thơ luẩn quẩn_Đối vớ vẩn!

Newway

__Empty heart__
#1
Chẳng phải voi,chẳng phải trâu!
Đấy là con !!! sủa gâu gâu...:))
Khi ngủ với nhau thì phải đứng:O
Cả đời không ăn 1 miếng trầu.


Iem nhờ các bác đối lại hộ em chút nhá..thanks.