• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Sông ơi

#1
Bởi vì sao sông ơi
Lời thương chưa nói vội vàng chia phôi
Dòng sông bên lở, bên bồi
Em về bên ấy mình tôi ngóng chờ

Rồi một người bắt chước làm thơ
Viết dăm câu cho vơi đầy nổi nhớ
Ơi dòng sông bên bồi hay bên lở
Nơi cuối trời hình bóng ai xa./.