• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Please help me translate English !

viyeut04

*^Tiểu _ Hổ ^*
#1
World Health Organization Says Alcohol Abuse is an International Problem.
This is the VOA Special English Health Report.

The World Health Organization says alcohol abuse is the third leading cause of death and disability in the world. A new WHO report says the harmful use of alcohol kills two and one-half million people a year. And officials say action is needed to reduce the problem.

The WHO released the “Global Status Report on Alcohol and Health 2011” last week. The report shows young people at risk. It says three hundred twenty thousand people between the ages of fifteen and twenty-nine die yearly from alcohol related causes. That is nine percent of all deaths in that age group.

Shekhar Saxena is director of the Department of Mental Health and Substance Abuse at the World Health Organization. He says alcohol is responsible for one-third of the deaths among young people in some parts of the world.

SHEHAR SAXENA: “Consumption and harmful effects of alcohol are increasing in developing countries, particularly in Africa and Asia, which have less powerful regulations and which have less health services available.”

The World Health Organization report finds that six percent of all male deaths worldwide are related to alcohol. This is true in only one percent of female deaths. The report says one in five men die from alcohol related causes in the Russian Federation and neighboring countries.

There are four main causes of alcohol related death. Injury, from car accidents or violence, is one. Diseases like cirrhosis of the liver, cancer, heart and blood system diseases are the others. The WHO report says alcohol abuse also adds to the development of two hundred other diseases.

However, the majority of people in the world are not alcohol drinkers. The report says in two thousand five, almost half of men and two-thirds of women did not drink alcohol at all.

Dr. Saxena says people who are dependent on alcohol live ten years less on average that those who do not have the problem.

SHEHAR SAXENA: “I think a large proportion of what we are talking about in the two point five million deaths are in the age groups of people who should not die at that age. So, these are premature deaths. The majority of deaths is below the age of sixty, actually.”

The WHO has a plan to reduce the harmful use of alcohol. It includes raising taxes on alcohol, reducing the number of places to buy alcohol and raising the drinking age. Officials say other measures include effective drunk driving laws and banning some alcohol advertising.

And that’s the VOA Special English Health Report written by Caty Weaver, with reporting by Lisa Schlein. What are the drinking laws and traditions where you live? You can answer on our website, voaspecialenglish.com. I’m Bob Doughty.


Thank you very much !
 
#2
google dịch đã nói thế này:
Tổ chức Y tế Thế giới nói Lạm dụng rượu là một vấn đề quốc tế.
Đây là VOA Tiếng Anh đặc biệt Báo cáo Y tế.

Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng nghiện rượu là nguyên nhân thứ ba tử vong và tàn tật trên thế giới. Một báo cáo mới của WHO cho biết việc sử dụng có hại của rượu giết chết hai và một nửa triệu người mỗi năm. Và các quan chức nói rằng hành động đó là cần thiết để giảm được vấn đề.

WHO công bố "Báo cáo tình trạng toàn cầu về rượu và y tế năm 2011" tuần trước. Báo cáo cho thấy những người trẻ tuổi có nguy cơ. Nó nói 320.000 người trong độ tuổi từ mười lăm và 29 chết hàng năm do các nguyên nhân liên quan đến rượu. Đó là chín phần trăm của tất cả các ca tử vong ở nhóm tuổi.

Shekhar Saxena là giám đốc của Sở Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm dụng ma túy tại Tổ chức Y tế Thế giới. Ông nói rằng rượu có trách nhiệm một phần ba số người chết trong giới trẻ ở một số nơi trên thế giới.

SHEHAR Saxena: "tiêu thụ và các tác hại của rượu ngày càng tăng ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi và châu Á, trong đó có những quy định chưa mạnh mẽ và có dịch vụ y tế ít có sẵn."

Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo thấy rằng sáu phần trăm của tất cả các ca tử vong nam trên toàn thế giới có liên quan đến rượu. Điều này đúng trong chỉ một phần trăm số người chết là phụ nữ. Báo cáo nói rằng một trong năm người chết do các nguyên nhân liên quan đến rượu tại Liên bang Nga và các nước lân cận.

Có bốn nguyên nhân chính của cái chết liên quan đến rượu. Chấn thương, tai nạn xe hơi hoặc bạo lực, là một trong. Các bệnh như xơ gan của gan, tim, ung thư và các bệnh hệ thống máu là những người khác. Báo cáo của WHO cho biết lạm dụng rượu cũng thêm vào sự phát triển của hai trăm bệnh khác.

Tuy nhiên, đa số người trên thế giới không phải là người uống rượu. Báo cáo cho biết trong hai ngàn năm, gần một nửa số đàn ông và hai phần ba số phụ nữ không uống rượu ở tất cả.

TS Saxena cho biết những người đang phụ thuộc vào rượu mười năm sống dưới trung bình mà những người không có vấn đề.

SHEHAR Saxena: "Tôi nghĩ rằng một phần lớn những gì chúng ta đang nói về trong thời điểm hai năm triệu ca tử vong là ở các nhóm tuổi của những người không phải chết ở tuổi đó. Vì vậy, đây là ca tử vong sớm. Phần lớn các ca tử vong là dưới độ tuổi sáu mươi, trên thực tế. "

WHO có kế hoạch để giảm bớt việc sử dụng có hại của rượu. Nó bao gồm tăng thuế đánh vào rượu, giảm số lượng những nơi để mua rượu và nâng cao độ tuổi uống. Các giới chức nói rằng các biện pháp khác bao gồm các luật lái xe say rượu và có hiệu quả một số cấm quảng cáo rượu.

Và đó là VOA đặc biệt Tiếng Anh Y tế Báo cáo bằng văn bản của Caty Weaver, với báo cáo của Lisa Schlein. pháp luật uống và truyền thống nơi bạn sống là gì? Bạn có thể trả lời trên trang web voaspecialenglish.com, của chúng tôi. Tôi là Bob.


Cảm ơn bạn rất nhiều!
 
#3
Dịch giúp bạn.

Tổ chức Y tế thế giớ cảnh báo lạm dụng rượu là một vấn đề có tính toàn cầu

Theo tổ chức này, lạm dụng rượu là nguyên nhân đứng thứ 3 dẫn đến cái chết và khuyết tật trên thế giới. Một báo cáo mới nói rằng sự nguy hiểm của việc sử dụng rượu ở mức nó cướp đi sinh mạng của 2.5 triệu người mỗi năm. Các quan chức cho rằng cần phải có hành động để giải quyết vấn nạn trên.

WHO đưa ra báo cáo “rượu và sức khỏe toàn cầu” và tuần trước. Báo cáo cho thấy những người trẻ nằm trong tình trạng nguy hiểm. Báo cáo đưa ra dẫn chứng với 320.000 người trong độ tuổi 15-29 chết mỗi năm do những nguyên nhân liên quan đến rượu, tỉ lệ này chiếm 9% của tất cả số người chết ở độ tuổi này.

Shekhar Saxena - người điều hành Văn phòng Lạm Dụng Hóa Chất và Sức Khỏe Tinh Thần của WHO – nói rượu là nguyên nhân gây ra 1/3 số ca tử vong ở những người trẻ tuổi tại nhiều nơi trên thế giới.

Shehar Saxena nói mức độ tiêu thụ rượu và những tác dụng nguy hại của nó đang tăng lên tại những nước đang phát triển, đặc biệt là châu Phi và châu Á- những nơi có ít sự kiểm soát hiệu quả dịch vụ y tế tốt.

Báo cáo của WHO cho thấy 6% của tất cả các trường hợp tử vong trên thế giới có liên quan đến rượu, trong đó có 1% số ca tử vong là phụ nữ. Báo cáo cho rằng trong số cứ 5 người đàn ông chết vì rượu thì có 1 người thuộc liên bang Nga và các quốc gia lân cận.

Có 4 nguyên nhân chính dẫn đến cái chết do rượu. Bị thương- do tai nạn ô tô hoặc xô xát, đánh nhau. Bị bệnh – sơ gan, ung thư, tim mạch và các bệnh về máu là những nguyên nhân khác. Báo cáo của WHO cũng cho rằng sự lạm dụng rượu cũng góp phần vào sự bùng phát của 200 loại bệnh khác.
Dr.Saxena cho rằng những người lệ thuộc vào rượu có tuổi thọ trung bình ít hơn 10 năm so với người không lệ thuộc vào rượu.

SHEHAR SAXENA : Tôi cho rằng phần lớn của cái chúng ta đang nói đến khoảng 2.5 triệu người chết ở nhóm tuổi mà người ta không nên chết ở tuổi đó. Vì vậy, đó là những ca chết sớm. Phần lớn số trường hợp tử vong đều dưới 60 tuổi.

WHO có kế hoạch để giảm mức độ nguy hại của việc sử dụng rượu, bao gồm tăng thuế rượu, giảm các điểm bán rượu và tăng tuổi cho phép uống rượu. Các nhà chức trách nói rằng các biện pháp khác bao gồm siết chặt luật lái xe với người say rượu và cấm một số quảng cáo rượu.

Trên đây là Báo cáo sức khỏe của Đài tiếng nói Hoa Kì chương trình tiếng Anh – viết bởi CT, soạn tin bởi LS. Hãy nói về truyền thống và qui định sử dụng rượu ở nơi bạn đang sống. Bạn có thể trả lời trên trang của chúng tôi tại voaspecialenglish.com. Tôi là Bob Doughty.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.
 

gangter3

Đời là bể khổ
#4
oh my god
bạn lười quá, bạn phải dịch trước đi rồi post lên hỏi mọi người dịch thế đã ổn chưa chứ bạn làm thế này thì kỹ năng của bạn k lên mà mọi người cũng toát hết cả mồi hôi hột.
h-dragon mà cho lên google rồi dịch thì nói mần chi nựa. cấy nớ thì ai nỏ biết
 
#5
ai nói lên google dịch là đc, hấn dịch cho tùm lum, nỏ ra chi, hần cười chết
 

viyeut04

*^Tiểu _ Hổ ^*
#6
Hic sau bao năm lăn lộn thì bây giờ Tiếng Anh đối với anh ấy vẫn là con số không tròn trĩnh