• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Phim HQ - Comrades (Đồng đội)

pipilazy

New Member
#1
[KBS 2010] Comrades/ ??
* S? T?P: 20
* Ðài phát sóng: KBS1
* Th?i gian phát sóng: 19.6.2010
* Gi? phát sóng: T?i cu?i tu?n 21:55


N?i dung: B? phim du?c th?c hi?n d? tu?ng ni?m các binh lính dã hy sinh tính m?ng trong Chi?n tranh Hàn Qu?c – cu?c chi?n gi?a Nam và B?c Hàn nam 1950 và 1953, nó cung d? nh?c nh? m?i ngu?i cái giá n?ng n? c?a m?ng s?ng con ngu?i có giá tr? hon b?t c? ánh hào quang c?a m?t qu?c gia nào. Lee Hyunjong là ch? huy c?a ti?u doàn quân Nam Hàn và là m?t si quan k? c?u, lúc nào cung b?o v? m?ng s?ng c?a quân lính trong quân d?i mình. Anh quen bi?t Lee Soogyung trên chi?n tru?ng nhung hi?n gi? cô l?i là trung úy trong d?i quân B?c Hàn.

DI?N VIÊN:
English Sub from WITHS2 - http://withs2.com/view/bad-guy

Vietsub from HooYeonFam

Translator - Encoder - Uploader
:
Pikachu
[

DOWNLOAD LINKT?P 1

http://www.mediafire.com/download.php?nhyjaymoejd
http://www.mediafire.com/download.php?mxiibyjzywj
http://www.mediafire.com/download.php?yn2wnmzd1oz
http://www.mediafire.com/download.php?22jtnmjdytu

T?P 2

http://www.mediafire.com/download.php?omdmvtzyojd
http://www.mediafire.com/download.php?ymzuyc25cuy
http://www.mediafire.com/download.php?qgztzhgj0nm
http://www.mediafire.com/download.php?zwzydnhwyxn
http://www.mediafire.com/download.php?3jwnndyjzj3

T?P 3
http://www.mediafire.com/?adu3hoznwnm
http://www.mediafire.com/?5e5djkliyyn
http://www.mediafire.com/?zw0mmm2ez2g

T?P 6
http://www.mediafire.com/?farkx19316uipye
http://www.mediafire.com/?xr3q5l3j59cz036
http://www.mediafire.com/?dz18tnn0chk1sra

T?P 7
http://www.mediafire.com/?2ik2whhdheus5eh
http://www.mediafire.com/?o416mp7ff72lgc6
http://www.mediafire.com/?dodbuxhnlo4kia3

T?P 8
http://www.mediafire.com/?rm7nboqga771lz3
http://www.mediafire.com/?sew7cxrx37cp3u1
http://www.mediafire.com/?gbqibnwhuqg5ljk

T?P 9
http://www.mediafire.com/?f7ldbgwf5cdjg0t
http://www.mediafire.com/?hsxj7yg2rmmn594

T?P 10
http://www.mediafire.com/?7kc7bwwvnr89on7
http://www.mediafire.com/?n62gwpawnpa3hx1
http://www.mediafire.com/?g6fxxpycjwhli9a

T?P 11
http://www.mediafire.com/?y6pr669puluhqz7
http://www.mediafire.com/?747auu76cm1hp79
http://www.mediafire.com/?l66vxd3du9bgabl

T?P 12
http://www.mediafire.com/?981up26bfvrqc1n
http://www.mediafire.com/?kwk7dk6v5fa47b1
http://www.mediafire.com/?0an102a65s0xlfm

T?P 13
http://www.mediafire.com/?qzq0r93d2cdd3m6
http://www.mediafire.com/?ujdts3via46uruu


T?P 14
http://www.mediafire.com/?je1n9rqqjtfbhre
http://www.mediafire.com/?zi6nmkb54jswrqe
http://www.mediafire.com/?02wmdu9484xb9f2

T?P 15
http://www.mediafire.com/?8pvyd8kou0brnql
http://www.mediafire.com/?6rkbhe06ut9waej
http://www.mediafire.com/?ffbi6zo90zmoea1

T?P 16
http://www.mediafire.com/?jj3r2pez2avbw5v
http://www.mediafire.com/?a09haeznxxhqukf
http://www.mediafire.com/?pypcekoqqu1cyiu

T?P 17
http://www.mediafire.com/?w5ba5795gd6aa4b
http://www.mediafire.com/?0n2rhvn0l4jp4cr

T?P 18
http://www.mediafire.com/?pgb253zg1j8dp85
http://www.mediafire.com/?dx1avolthg2znzi
http://www.mediafire.com/?gpnc5aj4dw5gpcn

T?P 19
http://www.mediafire.com/?7d9gt025h576xyj
http://www.mediafire.com/?sad46l2zazm5hsr
http://www.mediafire.com/?rzy2zamix5f92o4

T?P 20
http://www.mediafire.com/?963pmbft9o9nbij
http://www.mediafire.com/?ad4xbx43scyrsxi
http://www.mediafire.com/?8m9c3s5say9vnvp[/center][/CENTER]