• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Phận giáo nghèo

#1
PHẬN GIÁO NGHÈO

Đã mang lấy phận giáo nghèo
Thôi đừng lắm chuyện eo sèo khổ nhau
Cuộc đời ngắn ngủi trôi mau
Bon chen, vụ lợi mai sau được gì


Bạn vào trang chủ tin tức Hà Tĩnh
KICK VÀO ĐâY TIN TỨC HÀ TĨNH