• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Nội Quy Box Nhật Ký Online

Status
Not open for further replies.
#1
Một thành viên chỉ được lập một topic cho riêng mình, không nên lập nhiều cái sẽ không hay,
Những thành viên nào đã tạo hơn số lượng quy định, thì hãy tập kết những bài viết của mình lại, và cái nào cần xoá thì hãy liên hệ với Điều hành viên box đó để xóa, hoặc ban điều hành sẽ tự động gộp, sửa, xóa... nếu thành viên không có ý kiến đề nghị.

thansk !
 
Status
Not open for further replies.