• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

nói nhảm

#1
Tiền là giấy, đốt là cháy
người yêu là rác, đầy thì đổ.
Tình yêu là bụi, thổi là bay
Đời là phù du, ngu là phù mỏ.