• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Hay ,Hay không hay

#1
Từ ngày nâng cấp đén nay
Bà con thì cứ loay hoay lò dò
Ban quan trị nói hay ho
Bà con thì cứ lò mò khen chê
Diễn đàn bao sự đam mê
Khi vào mới thấy hay ghê Diễn đàn.