• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Giáo Trình Multimedia Adobe

nghixuan

New Member
#1
xin chào các bạn ! mình củng là dân hà tĩnh
mới gia nhập có một chút mong các bạn thông cảm
chỉ giáo mình nhiều nhé


chia sẻ một chút


pw: namdatvietCD1
http://www.megaupload.com/?d=YQADEJUC
http://www.megaupload.com/?d=TFET3D90
http://www.megaupload.com/?d=DP7WATY2
http://www.megaupload.com/?d=QFROYKH1
http://www.megaupload.com/?d=SBI1WTSV
http://www.megaupload.com/?d=XDZU2RA9CD2
http://www.megaupload.com/?d=RICKY7MT
http://www.megaupload.com/?d=643WRTKX
http://www.megaupload.com/?d=I444WDC6
http://www.megaupload.com/?d=30HFSYBO
http://www.megaupload.com/?d=DK80FC89

CD3
http://www.megaupload.com/?d=G2RZ08IZ
http://www.megaupload.com/?d=E2NAML1L
http://www.megaupload.com/?d=866F2K9T
http://www.megaupload.com/?d=XBLIU61J

CD4
http://www.megaupload.com/?d=18BDHO86
http://www.megaupload.com/?d=381EZZ9M
http://www.megaupload.com/?d=UKEBTVCV
http://www.megaupload.com/?d=JOK2I637


CD5
http://www.megaupload.com/?d=WW37CS06
http://www.megaupload.com/?d=7XRNF73P
http://www.megaupload.com/?d=5HD6M4EE
http://www.megaupload.com/?d=HI14IEC5
http://www.megaupload.com/?d=THEN0VST
http://www.megaupload.com/?d=272QWSV7
http://www.megaupload.com/?d=7SMSW4FL

CD6
http://www.megaupload.com/?d=LLXA8VG9
http://www.megaupload.com/?d=WZ02OK3D
http://www.megaupload.com/?d=5NTCY6F3
http://www.megaupload.com/?d=2YVALUQR
http://www.megaupload.com/?d=WXGD832N
http://www.megaupload.com/?d=4PUR75WZ

CD7
http://www.megaupload.com/?d=P3N93T71
http://www.megaupload.com/?d=VV8V4029
http://www.megaupload.com/?d=1SEAZOTI
 

h0ng4nh

New Member
#2
xin chào các bạn ! mình củng là dân hà tĩnh
mới gia nhập có một chút mong các bạn thông cảm
chỉ giáo mình nhiều nhé


chia sẻ một chút


pw: namdatvietCD1
http://www.megaupload.com/?d=YQADEJUC
http://www.megaupload.com/?d=TFET3D90
http://www.megaupload.com/?d=DP7WATY2
http://www.megaupload.com/?d=QFROYKH1
http://www.megaupload.com/?d=SBI1WTSV
http://www.megaupload.com/?d=XDZU2RA9CD2
http://www.megaupload.com/?d=RICKY7MT
http://www.megaupload.com/?d=643WRTKX
http://www.megaupload.com/?d=I444WDC6
http://www.megaupload.com/?d=30HFSYBO
http://www.megaupload.com/?d=DK80FC89

CD3
http://www.megaupload.com/?d=G2RZ08IZ
http://www.megaupload.com/?d=E2NAML1L
http://www.megaupload.com/?d=866F2K9T
http://www.megaupload.com/?d=XBLIU61J

CD4
http://www.megaupload.com/?d=18BDHO86
http://www.megaupload.com/?d=381EZZ9M
http://www.megaupload.com/?d=UKEBTVCV
http://www.megaupload.com/?d=JOK2I637


CD5
http://www.megaupload.com/?d=WW37CS06
http://www.megaupload.com/?d=7XRNF73P
http://www.megaupload.com/?d=5HD6M4EE
http://www.megaupload.com/?d=HI14IEC5
http://www.megaupload.com/?d=THEN0VST
http://www.megaupload.com/?d=272QWSV7
http://www.megaupload.com/?d=7SMSW4FL

CD6
http://www.megaupload.com/?d=LLXA8VG9
http://www.megaupload.com/?d=WZ02OK3D
http://www.megaupload.com/?d=5NTCY6F3
http://www.megaupload.com/?d=2YVALUQR
http://www.megaupload.com/?d=WXGD832N
http://www.megaupload.com/?d=4PUR75WZ

CD7
http://www.megaupload.com/?d=P3N93T71
http://www.megaupload.com/?d=VV8V4029
http://www.megaupload.com/?d=1SEAZOTI
Cảm ơn về bộ tài liệu này , cd5 part 3 không down được , bạn up lại được không .