• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

ebook hướng dẫn biến máy tính tại nhà thành 1 Server nho nhỏ

The558

New Member
#1
1) Chuẩn bị server
Các bạn ít nhất phải có các thứ đây :
- Một máy tính cài HĐH Windows 2000 trờ lên và có sẵn IIS (Internet Information Services) hoặc các WebServer khác như Personal WS hay Apache
- Máy phải kết nối được Internet. Có thể dùng Dialup, tốt nhất nên là ADSL
2) Bảo đảm máy khác có thể kết nối đến máy bạn
- Mỗi khi bạn online, máy bạn được cấp 1 con số xxx.yyy.zzz.ttt gọi là IP (Internet Protocol). Để biết con số đó, bạn ra ngoài DOS Mode (Menu Start \ Run \ gõ vào cmd . Tại màn hình đen thui có dấu nhắc, gõ vào ipconfig). Ngay lúc đó, bạn cung cấp số IP đó cho một người bạn trên mạng, ví dụ hiện thời IP của máy tôi là 210.245.100.62, thì người bạn nào đó có thể truy cập vào web server trên máy tôi qua địa chỉ http://210.245.100.62 hoặc FTP server ftp://210.245.100.62.

download ebook