• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Ebook đầy đủ về phần cứng

#1
Chương 1 - Tổng quan

Chương 2-Case-Power

Chương-3_Mainboard

Chương-4_CPU

Chương-5_Ram

Chương-6_HDD

Chuong-7_CDRom

Chuong-8_Key-Mouse

Chuong-9_Cards

Chuong-10_LaprapMT

Chuong-11_Setup-Win98

Chuong-12_Setup-WinXP

Chuong-13_Ghost

Chuong-14_PQMagic

Chuong-15_LAN-Internet

Chuong-16_Suachua
DOWNLOAD: http://www.mediafire.com/?lywdgy2kaur