• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Clip Xăng lên 19 nghìn!!!

Nguyễn Đăng Vỹ

Dại Gái Nhít NHT!
#1

Đục nước béo cò...

Xăng đã tăng một lần,
Làm cho tôi,
khách đông thật nhiều.
Xăng cứ tăng vậy hoài,
Làm cho tôi,
sữa mãi cũng chẳng xong.
Ngày xưa khi giá xăng chỉ chừng ngang ngang đồng lương
đâu ai quan tâm sửa giầy
Giờ đây khi giá xăng
vùn vụt tăng lên từng ngày.
Không ai còn chạy xe máy....

Đã khuya rồi,
vẫn ngồi ở đây
Khách kêu than chẳng cho mình về
Hết đôi này đến đôi khác
Hết người này đến người khác
Mình, ngồi đây luôn thôi!!!!

Đến bao giờ,
tăng được mức lương
Xăng tăng nhiều,
lương chẳng hề tăng.
Xăng lại tăng tôi mừng quá
Xăng lại tăng tôi buồn quá.
Giờ, nhất quyết không dùng xe...