• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

chúc mừng năm mới

#1
năm mới chúc mọi người và gia đình "sức khỏe vô biên,tiền như nước,thần tài luôn theo bước và làm được nhửng điều mình ước nha:JFBQ00184070402A: