• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Cụ tổ họ trần lê đại tôn ở xã trung lễ

trannang

New Member
#1
CỤ TỔ HỌ TRẦN LÊ ĐẠI TÔN Ở XÃ TRUNG LỄ ( xã Đức Trung, ĐThọ, HT )
Kính tặng các chú bác, anh em, con cháu hậu duệ của cụ Trần Đăng Như

Chảy theo lịch sử thăng trầm
Đăng Như - Tổ phái họ Trần ở đây
Mở trang gia phả hôm nay
Danh gia vọng tộc ... chuyện ngày cổ xưa

Chỉ riêng mấy việc đến giờ ( Chỉ mới biết 1 phần nhỏ về Cụ )
Thương dân thiếu chữ, giúp cho mọi người
Trên đường truyền giáo nhiều nơi
Gặp ai đói khổ Cụ thời cưu mang
Một ngày ... thuyền vượt sông Lam ( cách ngày nay hơn 350 năm )
Thấy miền trù phú động lòng say mê
Coi miền đất mới là quê
Dạy học, cắt thuốc,... giỏi nghề giúp dân
Trung, Bùi, Xá khoảng cách gần
Biết bao môn đệ tri ân kính thầy
Thôn trang tình càm tràn đầy
Chẳng ham danh lợi, hăng say việc làng ...
Qua nhiều biến cố, thời gian
Thất trruyền không biết xã, làng Cụ đâu ?
Dày công tìm kiếm bấy lâu
Hóa ra gần gũi Diễn Châu, Yên Thành ( 3 phái tìm thấy nhau năm 2001 )
Thế là máu chảy vòng quanh
Thế là máu lại đồng hành về tim ...
Báo công Thần Tổ anh linh
Thời nào cũng có hậu sinh ... tuyệt vời
Biết vì Tổ Quốc đẹp tươi
Mà không hề tiếc cuộc đời tuổi xanh
Lao động tốt, giỏi học hành,...
Nhiều người thành đạt, danh nhân, anh hùng
Xã ta đổi mới không ngừng
Đường bê tông hóa, nhà tầng vươn cao
Ti vi, đài, nhạc,... vui sao
Lúa khoai, thực phẩm, ... dồi dào quanh năm
Quê mình truyền thống nhân văn
Cháu con công tác, làm ăn mọi vùng
Tôn vinh về sự nghiệp chung
Bảng vàng ... văn hóa, chào mừng Họ ta
Tổ cho phúc ấm mọi nhà
Cho anh em những ngày xa lại gần
Dẫu là ... vận động tự thân
Gặp may cũng có tiền nhân độ trì
Điều hay việc tốt phát huy
Quyết tâm, tài, đức ... làm gì cũng nên

Họ mình, cuộc sống đi lên
Hẳn là Cụ Tổ cõi tiên cũng mừng
ĐÔNG A, quá khứ hào hùng
Nén hương bái Tổ tỏa chung mọi nhà
Nối đời, bao lớp người qua
Ngàn năm tiếng vọng như là đâu đây .

Ngày 3 tháng 9 năm 2009
Trần Năng