• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Biển ơi...

#1
Biển ơi...!sao biển lại nổi giận
cho sóng giử vô bờ
làm dân chài đói khổ
thuyền làm sao chịu được
với muôn nghìn sóng đây
thuyền mong biển bớt giận
chỉ cần biển trả lời....
thuyền sẽ ra với biển
để thỏa lòng biển mong....
:yociexp57: