• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

bác sỹ của anh

#1
Nếu mai này em làm bác sỹ
Em sẽ là ngừoi chửa bệnh của riêng Anh
Bệnh của Anh không chữa bằng men thuốc
Mà chữa bằng men RƯỢU,men Bia
ha.ha bệnh này thì cho một lít là ngủ như chết """ làm bác sỹ gặp bện nhân này thì quá dễ:
 
#2
Nếu mai này em làm bác sỹ
Em sẽ là ngừoi chửa bệnh của riêng Anh
Bệnh của Anh không chữa bằng men thuốc
Mà chữa bằng men RƯỢU,men Bia
ha.ha bệnh này thì cho một lít là ngủ như chết """ làm bác sỹ gặp bện nhân này thì quá dễ:
choy.dễ mà khó giữ.cho nó uống mà không ngủ lại nhảy hàng rào đi kiếm cái nắng,kiếm cái gió,kiếm cái.........!